RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Teknisk analys : Trendlinjer och trendkanaler

Trendlinjer och trendkanaler är grundläggande verktyg inom teknisk analys som används av traders för att förstå och försöka förutspå marknadens rörelser. De hjälper till att identifiera och följa marknadstrender, vilket är avgörande för att fatta välgrundade beslut. Trender pågår oftast under en mycket längre tid än vad man tror. Att ligga rätt positionerad i en tydlig trend genererar oftast väldigt bra avkastning. I denna artikel kommer vi att djupdyka i hur dessa verktyg fungerar och hur de kan tillämpas i praktiken.


Vad är Trendlinjer?


Trendlinjer och trendkanaler skiljer sig åt. Trendlinjer är raka linjer ritade på ett prisdiagram som förbinder en serie av lägsta eller högsta punkter. En uppåtgående trendlinje dras genom att förbinda de lägsta punkterna (stödnivåer) i en uppåtgående trend, medan en nedåtgående trendlinje dras genom att förbinda de högsta punkterna (motståndsnivåer) i en nedåtgående trend. Trendlinjer används för att identifiera styrkan i en trend och potentiella vändpunkter.


Exempel på en uppåtgående trendlinje: I grafen nedan ser du trendlinjen i Investor under perioden Maj - Oktober 2020. Varje gång priset var nere på botten av trendlinjen (stödnivån) så var det ett bra köptillfälle i aktien.

Investor stigande trendlinje

Exempel på nedåtgående trendlinje: I grafen nedan ser du trendlinjen i Investor under perioden August - Oktober 2021. Varje gång priset var upp på den fallande trendlinjen (motståndsnivån) så var det ett bra tillfälle att korta aktien eller sälja av aktien. Tillslut bröt aktien upp ur den fallande trenden och en ny uppåtgående trend inleddes.

Investor fallande trendlinje

Användning av Trendlinjer:

  • Identifiering av trendriktning: Om en trendlinje är uppåtgående indikerar det en bullmarknad, medan en nedåtgående trendlinje indikerar en björnmarknad.

  • Bestämning av stöd och motstånd: Priset tenderar att studsa tillbaka från trendlinjen, vilket visar var stöd och motstånd ligger i den underliggande tillgången.

  • Brott av trendlinjen: Om priset bryter igenom trendlinjen, kan det signalera en vändning av den aktuella trenden. Precis som vi ser i bilden ovan. Tillslut bröt Investor upp ur den fallande trenden och en ny uppåtgående trend skapades.


Vad är Trendkanaler?

Trendlinjer och trendkanaler skiljer sig som sagt åt. Trendkanaler är en utvidgning av konceptet med trendlinjer. En trendkanal består av två parallella trendlinjer som ramar in prisrörelserna. Den övre trendlinjen förbinder de högsta punkterna och den nedre trendlinjen förbinder de lägsta punkterna. Denna struktur hjälper till att visa omfånget av prisrörelser inom en trend.


För att göra det enkelt för oss så tar vi samma exempel som innan. Fast denna gång ritar vi istället upp en trendkanal. Det vill säga två parallella trendlinjer.


Investor med en uppåtgående trendkanal.

Investor stigande trendkanal

Investor med en nedåtgående trendkanal.

Investor fallande trendkanal

Användning av trendkanaler:

  • Försöka förutspå marknadsrörelser: Traders kan använda trendkanaler för att förutsäga hur långt priset kan röra sig inom en trend. Har man en tydlig trendkanal så kommer priset att fortsätta att röra sig i trenden tills att trenden bryts.

  • Identifiering av överköpta och översålda zoner: När priset närmar sig den övre trendlinjen kan det betraktas som överköpt, och när det närmar sig den nedre trendlinjen som översålt. Genom att identifiera detta kan man positionera sig efter trendens riktning.

  • Timing för köp och sälj: Traders kan använda kanalens botten och topp för att fatta beslut om när det är lämpligt att köpa eller sälja.


Praktiska tips

  • Validering: En trendlinje eller kanal blir mer signifikant ju fler gånger priset har testat den utan att bryta igenom. Hittar du stora trender i större perspektiv så är det större sannolikhet att priset kommer att fortsätta att röra sig inom denna trend.

  • Flexibilitet: Var beredd att omvärdera dina trendlinjer och kanaler eftersom marknaderna är dynamiska och förändras över tid. Ha tydliga regler för när din trend har startats och när den har brutits. Har man inte tydliga regler är det lätt att förlora mer pengar än nödvändigt i marknaden.

  • Kombination med andra indikatorer: För bästa resultat, använd trendlinjer och kanaler tillsammans med andra tekniska indikatorer och analysverktyg. En personlig favorit är RSI. Om du vill veta mer om den indikatorn kan du läsa mer här: https://www.fredrikochtobbe.se/post/rsi-indikatorn-f%C3%B6r-swing-och-day-traders


Trendlinjer och trendkanaler är viktiga verktyg för teknisk analys inom trading. De erbjuder en visuell representation av marknadstrender och hjälper traders att fatta beslut. Genom att förstå och korrekt använda dessa verktyg kan traders förbättra sin förmåga att identifiera möjligheter på marknaden och minimera risker. Som alltid är det viktigt att komma ihåg att inget analysverktyg ger 100% korrekta förutsägelser, och de bör användas som en del av en större handelsstrategi.


Om du vill lära dig mer om trendlinjer och trendkanaler så har jag gjort en video om ämnet på min Youtube-kanal. Den kan du se här:


Om du är intresserade av mer djupgående utbildningsinlägg kan jag rekommendera att testa på som medlem här på vår hemsida. Här delar vi jag och min kollega Tobbe med oss av våra portföljer, köp och sälj samt massvis av utbildningsinlägg inom både fundamental och teknisk analys. Varje dag skriver jag morgonbrev till medlemmarna. Där delar jag bland att av mig av trade set ups, de viktigaste nyheterna i marknaden och mycket mer! För att läsa mer om medlemskapet kan du gå vidare via denna länk: https://www.fredrikochtobbe.se/bli-medlem


Liknande inlägg

Visa alla

Komentar


bottom of page