top of page

Hitta nästa vinnaraktie genom att studera dess free-float?

Free float för aktier hänvisar till den andel av ett företags utestående aktier som är tillgängliga för allmänheten att handla med på den öppna marknaden. Det är den delen av aktierna som inte ägs av insiders eller andra begränsade aktieägare. I teorin bör aktier med en hög free float ha en rättvis värdering då detta möjliggör för god likviditet och minskar förekomsten av informationsasymmetri. Samtidigt är jag som enskild investerare inte nödvändigtvis intresserad av vad den rättvisa värderingen är, utan vilken värdering aktien kommer att ha och hur jag kan tjäna pengar på detta.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på fredrikochtobbe.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Liknande inlägg

Visa alla

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page