top of page

Hims & Hers lanserar egen fetmamedicin - kursen rusar +25%. Är det motiverat?

Introduktion

För mindre än en månad sedan, den 10:e maj 2024, publicerade jag min fundamentala analys av Hims & Hers, en snabbväxande ehälsoaktör verksamma i framförallt USA. Jag konstaterade då att aktien hade dubblerats sedan jag köpte den föregående sommar, men att jag fortsatt såg chans till dubblering i aktien. Sedan dess har aktien stigit med +60%, vilket gett god avkastning men också är ett resultat av bolagets fortsatta framgångar.


Har man inte tidigare läst min text om Hims & Hers finns den länkad HÄR. Följande text kommer framförallt att fokusera på den stora nyheten i Hims sedan min föregående text - deras lansering av egen semaglutid- (GLP-1)medicin. Har man inte helt koll på vad GLP1 har för effekt, eller vad läkemedlet används för, rekommenderar jag starkt min text om Novo Nordisk & GLP1. Ska hela världen stå på fetmamedicin?.


Nyhets-recap

Först några snabba ord om nyhetsflödet i Hims utöver GLP1:

  • Bolaget har fått flera höjda riktkurser, bl.a. Citi $16→$20, BofA →$22, Canaccord $20→$24

  • Bolaget har anställt Anja Manuel till bolagets ledning - en reflektion av bolagets ambitioner att påbörja internationell expansion. Anja är tidigare diplomat och har ett mycket starkt CV inom internationella frågor. De senaste 14 åren har hon varit del av en konsultfirma som hjälper amerikanska bolag att expandera internationellt. Hon har förutom näringslivet förstås också en stark bakgrund från Harvard, Stanford osv. 

  • Aktien har varit volatil, men i en stigande trend.


Nu till GLP1 och Hims.

GLP1-medicin har sedan 2005 använts i behandlingen av typ-2-diabetes, något som jag förklarade mer om i min text om läkemedlet. Sedan fjärde kvartalet 2022 har dock läkemedlets användning inom viktnedgång exploderat. Under 2022 uppgick försäljningen till cirka 2,5 miljarder dollar inom viktnedgångssegmentet. Tre kvartal senare hade försäljningen ökat till cirka 6 miljarder i årstakt och nu under 2024 fortsätter användningen att explodera. GLP-1-marknaden, som växte med en CAGR på ca 20% mellan 2020 och 2023, väntas explodera och vissa bedömare menar att tillväxten ska accelerera mot cirka 30% CAGR fram till 2030, vilket gör marknaden till gigantisk. Enligt Goldman Sachs väntas marknaden för viktnedgångsmediciner på lång sikt uppgå till över 100 miljarder dollar per år i försäljning, att jämföra med en försäljning om cirka 10 miljarder dollar per år i årstakt idag. Detta medför att det i Q3 ‘23 pågick 54 studier inom GLP1 för viktnedgång och typ-2-diabetes, enligt Goldman Sachs. Med ett viktnedgångssegment som lanserades vid årsskiftet ‘23/’24, initialt enbart fokuserat på icke-GLP-mediciner, har Hims behövt utvärdera och har nu valt att expandera erbjudandet. 


Tease:

Den 9 maj publicerade twitterkontot Aktiediplomaten en bild på compounded GLP-1 med Hims & Hers marknadsföring på. “Coming soon”, hävdade han. 15 Maj kunde han också släppa en video från en av bolagets anställda som berättade om GLP1. Den 20 maj blev det officiellt - Hims lanserade compounded GLP-1. Med detta kompletterar bolaget det befintliga erbjudandet, och ökar fokus ytterligare på viktnedgångssegmentet, som enligt tidigare prognoser redan skulle omsätta $100m per år vid årsslutet 2025. Detta gör också att Hims blir jämställda med konkurrenten Ro, som erbjudit GLP-1 sedan januari 2023.


Vad är compounded GLP-1, det Hims nu säljer?

I USA gäller att FDA-godkända fabriker får producera läkemedel om dessa anses vara en bristvara. Det har aldrig juridiskt prövats huruvida detta gäller även patenterade läkemedel, men det finns inga skrivningar i FDAs text som skulle indikera något annat. Syftet med denna lagstiftning är att skapa incitament för läkemedelsbolag att erbjuda tillräcklig produktionskapacitet. Genom att introducera konkurrens kan tillgång till läkemedel säkerställas om producenten inte kan leverera. Detta gäller även patenterade läkemedel.


I dagsläget klassificieras 128 läkemedel som bristvaror av FDA. GLP-1 läkemedlen tirzapetid och semaglutid utgör 2 av dessa. Detta har varit gällande sedan våren 2022. Det uppges att det är begränsad tillgänglighet och det är väldigt begränsad information om när den kan öka. 


Det Hims således gett sig in på är att de nu börjat sälja semaglutid som produceras av FDA-godkända fabriker med FDA-godkända läkemedelsingredienser, men de har inte genomfört någon produktprövning på själva semaglutidet som tillverkas. Dvs, de har ingen klinisk data på huruvida deras produkt fungerar och de behöver inget specifikt godkännande för att få sälja deras version av semaglutid. Det är inte Hims som producerar läkemedlet själva, utan de har skrivit kontrakt med en större kontraktstillverkare för detta. 


Huruvida det är lagligt att göra detta är en fråga som är högst aktuell. Som jag sade innan finns ingen skrivning i FDAs texter som skulle antyda att patenterade substanser är undantagna från bristtillståndsregleringen. Det är olagligt att marknadsföra det compounderade semaglutidet som varumärkesnamnet Ozempic eller Wegovy - detta har visats i domstolsbeslut där Novo Nordisk stämt tillverkare av semaglutid som gjort detta. Det är också olagligt att sälja semaglutid utan recept som sålts utanför licenserade apotek. Det tycks dock vara okej att sälja compounderade läkemedel om en läkare skrivit recept för substansen och denna producerats i en godkänd fabrik med godkända varor. Således kommer Hims sannolikt att kunna fortsätta med att sälja GLP-1 i den billigare formen så länge det råder brist på själva substansen från patentägarna. 


De pågående eller avslutade rättegångarna verkar framförallt ha behandlat de fall där producenter uppgett sig för att producera “den äkta varan” [Ozempic] eller där icke-godkända fabriker producerat läkemedel med stora mängder föroreningar i.


Däremot finns det vissa aktörer som inte anser att semaglutid och andra viktnedgångspreparat bör klassificeras som bristvaror. Australienska myndigheter förbjuder compounded GLP-1 med start oktober 2024.


Vad är då för- och nackdelar med Hims erbjudande?

Riktig behandling med Wegovy, Ozempic, kan kosta $900+ per månad. I den riktiga behandlingen fås läkemedel direkt från producenten (Novo Nordisk exv.) i en förfylld penna, som enkelt laddas upp och injiceras direkt av patienten. Hims, och även andra leverantörer av compounded GLP-1, erbjuder en mycket billigare lösning - som dock inte är fullt lika god. Skon klämmer nämligen i det att man med det compounderade erbjudandet måste använda sprutor och läkemedel på flaskor, istället för de förfyllda pennorna.

Detta med sprutor har fungerat i hundratals år och gör det även i fallet semaglutid, men är ett jobbigare moment som begränsar antalet användare av tjänsten och även smidigheten. Att använda sprutor löser en stor bottleneck i produktionen [pennorna, MYCKET svårare/regulatoriskt tungt än man tror, se t.ex. Xbrane som behöver 2 år för en förfylld spruta med deras läkemedel] men gör läkemedlet mycket svårare att använda.


Konkurrenter till Hims, som t.ex. Ro Health, har erbjudit GLP-1 längre. Ro började i januari 2023 och med eget erbjudande i början på 2024. De säljer compunded GLP-1 för $99 i startavgift och därefter $145 i medlemsavgift för tjänsten + GLP1 för $299 var 28 dagar. Dvs cirka $450 per månad för oförsäkrade kunder. För de som får Ozempic betalt via försäkring blir avgiften ändå cirka $200 per månad. Ros övriga erbjudande är nästan identiskt med Hims, de har också profil mot sexuell hälsa, viktnedgång, hårförlust osv. och har ett mycket liknande upplägg på marknadsföring, tema. 2022 värderades Ro till $7bn och värderingen har sannolikt stigit sedan dess, om Hims aktiekursutveckling är en proxy. Ro erbjuder compounded GLP-1 i 41 av USAs 50 stater, medan Hims än så länge endast erbjuder det i 21 st (båda saknar täckning för Kalifornien).


Processen på Hims börjar med att man får fylla i ett formulär som ger uppmuntran och snälla förklaringar till varför patienten inte gått ned i vikt. Baserat på ens svar ger Hims en profil av dig och förklarar varför du inte går ned i vikt t.ex. “att man stressäter” osv. Därefter ombeds patienten att fylla i vad de testat för viktnedgång innan, vilka läkemedel de tar osv. Baserat på detta kan bolaget sätta patienter i kontakt med läkare och antingen förskriva en kombination av olika läkemedel (t.ex. mot diabetes typ 2 [metformin] och epilepsi [topiramat] som kan ge viktnedgång) eller GLP-1.


Hims erbjudande finns i två former: tablettbehandling med exempelvis ovannämnda metformin+topiramat och injektionsbehandling med GLP-1. De två erbjudanden börjar på $79 respektive $199 per månad. Inkluderat i priset är både läkemedlet och uppföljning med läkare kring dosering osv. När patenterade produkterna kommer upp i tillräcklig produktion kommer även dessa bli erbjudanden på hemsidan, men då kommer bolaget förstås inte kunna hålla samma låga prisklass.


Med denna prissättning blir Hims klart billigast av alla leverantörer. Jag har tittat omkring på ett antal försäljare av compounderat GLP-1:

Eden: $296 utan läkarkontakt

OrderlyMeds $249 utan läkarkontakt

Levity: $225 utan läkarkontakt 


Dvs: Hims erbjuder samma tjänst som Ro till mindre än halva priset, medan de blir både något billigare och mer kompletta i sitt erbjudande än små uppstickarbolag.


I teorin bör produktionen av semaglutid enbart kosta någonstans kring $5 per månad i skala för producenter. Med allt runtomkring tror jag att kostnaden (COGS) kan uppgå till $20-40 per månad för Hims, vilket ger 90-80% bruttomarginal. Detta är över bolagets sammantagna målsättning.


Den stora frågan - hur länge varar det roliga?

Enligt FDAs hemsida väntas bristen bara fortsätta t.om. Q2 för vissa av GLP-1 läkemedlena. För semaglutid väntas bristen dock fortsätta även hela 2024. Mållinjen har konstant flyttats framåt, i takt med att efterfrågan har vuxit snabbare än produktionen, och därför har bristen på dessa läkemedel upprätthållits. Om detta kan fortsätta har Hims nu positionerat sig där de erbjuder marknadens bästa erbjudande till marknadens bästa pris - en position som gjord för att uppnå ett bra (ny-)kundinflöde. Genom ökad försäljning, till sannolikt goda marginaler, och en ökad takt i tillväxt av kunder i bolagets tjänster kan expansionen mot GLP-1 bli ett mirakel för bolaget - där den nyligen påbörjade trenden med sjunkande marknadsföringskostnader i förhållande till omsättning cementeras samtidigt som bolaget kan vända upp den stagnerade trenden på genomsnittligt ordervärde. Det sistnämnda kan göra att dumma investerare extrapolerar GLP-1-försäljningen till bolagets övriga produkter och börjar modellera in högre genomsnittliga intäkter → högre aktiekurs. 


Således tror jag att Hims satsning på GLP-1 kan bli en riktigt lyckad satsning som inte bara kan bidra till fortsatta höjningar av bolagets kortsiktiga försäljningsprognoser, men också till långsiktiga fördelar genom etablering av nykundskontakter. Satsningen är dock avhängande på att bristsituationen, som pågått sedan våren 2022, fortsätter ytterligare en period. Hims har fortsatt endast öppnat upp programmet för ett begränsat antal delstater och har således ännu inte helt hunnit ta del av expansionens alla fördelar. Skulle bolaget således höja deras guidance redan i nästa rapport stärker det således chansen att de gör det igen framöver, i takt med att fler delstater öppnar upp för försäljning. Viktnedgångssegmentet väntas förvisso inte vara ett av bolagets största redan i år, men bolagets omsättningsmål om $100m för 2025 tror jag enkelt kan överstigas, och den paraboliska tillväxten kommer att extrapoleras av aktiemarknaden så länge som försäljningen av compounderat GLP-1 förekommer. Hur framtiden ser ut efter det, när kunder kommer bli tvungna att säga upp deras abonnemang pga priset av de patenterade läkemedlena, är svårare att sia om, men det torde vara ett relativt säkert play att hålla Hims t.om. Q3-rapporten och under tiden ta del av ovan resa. Med det sagt behöver inte det betyda att aktiekursen fortsätter stiga, den har redan gjort en fantastisk resa. Jag fortsätter dock att hålla alla mina aktier, som närmar sig +200% sedan inköp.


Liknande inlägg

Visa alla

Några köp till långlådan

Sätter sprätt på lite kassa i långlådan och ökar min position i VanEck Semiconductors med drygt 7%. Tycker det är en intressant nivå här och nu kring tidigare ATH 😊 Till Coffee Can ökar jag upp i RVR

1 opmerking


Tack för ännu ett bra inlägg. Grymt !!!

Like
bottom of page