RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Novo Nordisk & GLP1. Ska hela världen stå på fetmamedicin?

Novo Nordisk, insulinföretaget som i år fyller 100 år, presenterade vid lunchtid den 8:e augusti att bolagets preparat semaglutid i dosen 2,4 mg, som skall säljs under varumärket Wegovy, utöver att ha god effekt mot diabetes typ II och övervikt också har en positiv effekt på kardiovaskulär hälsa. Den nya studien visar att preparatet visar en tjugoprocentig riskreduktion för att få en av följande tre: kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke, i förhållande till placebo. En tjugoprocentig riskreduktion kan enligt Handelsbanken vara stor nog för att leda till ett paradigmskifte i behandling.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på fredrikochtobbe.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Liknande inlägg

Visa alla

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page