RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Förklaring av Betavärdet

Betavärdet är ett mått som används för att jämföra en enskild akties volatilitet med hela marknaden. En aktie som rör sig mer än index har ett betavärde som överstiger 1, medan en aktie med lägre volatilitet har ett betavärde <1. I ett hypotetiskt scenario där OMX stiger 1% skulle således en aktie med ett betavärde på 2 stiga just 2,0%, medan en aktie med ett betavärde på 0,5 enbart skulle stiga 0,5%. Ibland kombineras betavärdet i Capital Asset Pricing Model för att beräkna “alfa”, vilket är ett mått på överavkastning. Genom att subtrahera “riskfri ränta” och beta från totalavkastning ges ett alfavärde. En positiv alfa tyder på överavkastning mot jämförelseindex, och vice versa.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på www.fredrikochtobbe.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Prenumerera

Liknande inlägg

Visa alla

Hej! Vi har gjort en uppdatering på intradagsalgoritmen. Den tar nu data från ES1!, NQ1!, RTY1! och kombinerar dessa vid beräkningarna som gett lite bättre perfomance på helheten.

Som ni vet har vi en intradagsalgoritm som är i utveckling, och kommit så pass långt fram att den nu livetestas. Detta görs för att kolla så att backtest resultatet är någorlunda enigt med det som pro

bottom of page