RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Eriks portföljuppdatering 2023

2022 var ett utmanande år för min aktieportfölj. Stora delar av portföljen utvecklades väl men mitt största innehav, Bioextrax, som på många vis var en chanspost, var en av börsens sämsta aktier under året. Anledningen till mitt stora innehav var att jag såg otroligt bra risk/reward, men tyvärr blev utfallet “risk” snarare än reward. Året innehöll dock även intressant utveckling både fundamentalt och kursmässigt för flera av mina andra innehav - och portföljen kommer troligtvis vara lik föregående år även i år. Jag tänkte att jag i detta inlägg ska göra en kortare genomgång om samtliga av dessa innehav och funderingar kring placeringshorisont och positionsstorlek i dessa.


Evolution [27%]

Evolution är ett av de finaste bolagen vad gäller tillväxt och lönsamhet - över hela världen. Detta trots att bolaget enbart är noterat i Sverige. Evolution är enligt mig det internationellt mest intressanta bolaget i hela OMXS30 - och ett fin krydda i detta industritunga index. Jag har ständigt imponerats av företagets genomförande och hur de lyckas hålla en sådan hög kvalitet i en bransch med så många fula fiskar.

Evolution värderas på framåtblickande ca PEG 0,7-0,8 och företaget handlas på PE <20 för 2024 med närmare 3% utdelning. Företaget har en strålande historik av att återinvestera deras pengar i organisk tillväxt men har sedan förvärvet av NetEnt påbörjat en något tveksam förvärvsresa. Trots detta förväntar jag mig att företaget kommer att fortsätta i hög takt många år framöver och tror att aktieanalytikernas estimat är trovärdiga. Deras genomsnittliga aktiekurs innebär ca 25% uppsida i aktien. Aktien utgör 27% av min portfölj för tillfället vilket jag anser vara en för stor andel. Samtidigt är jag inte beredd att sälja aktier till denna värdering då Evolution enligt mitt tycke fortsatt förtjänar en premievärdering mot konkurrenter, vilket jag inte fullt tycker återspeglas i aktiekursen. Även värdebolagspodden Kvalitetsaktiepodden gjorde nyss en genomgång av Evolution - ett tecken i tiden? Evolution känns som en stabil pjäs i portföljen men framstår något överdimensionerad för tillfället.SaveLend [25%]

SaveLend är ett tillväxtbolag som jag håller mycket högt. Jag hyser enorm respekt för företagets VD, som trots cancerbehandling under föregående år fortsatt ha ett extremt företag för detta bolag han grundade 2014. Han har god kommunikation med aktieägare, marknaden, företagets kunder och är även aktiv inom onoterat vilket skapar möjliga affärsrelationer för företaget.

Att företaget ännu går med förlust innebär förstås att aktien är motiverad med högre risk - min bedömning är dock att kvartalsrapporten som kommer presenteras i februari kommer vara början på företagets positiva kassaflöde i många år framöver. Jag publicerade en längre analys om företaget i november 2022 - och estimaten för Q3-rapporten visade sig vara närmast av alla privatinvesterare och analytiker.


Förutsatt att mina estimat faller ut som jag väntar mig (och jag är försiktigast av analytikerna, både Redeye och Erik Penser är betydligt mer aggressiva) handlas aktien till ca EV/EBIT 12 för 2024. Detta kan mycket väl vara motiverat för ett företag som växer ca 15% per år inom fintech-branschen. Mina estimat bygger snarare på mer än dubbla tillväxt-takten. Således anser jag att det finns en väldigt hög chans att företaget kommer att värderas upp kraftigt i samband med att företaget når lönsamhet under 2023 och börjar dela ut pengar under 2024. Läs gärna hela min analys! https://drive.google.com/file/d/1M5F4OuOphMnE_Qty3NlNtekogPWtPGeE/view


Calliditas [12%]

Calliditas är det mycket intressanta bolaget som under 2022 lanserade deras första läkemedel, budesonid mot IgAN, på den amerikanska marknaden och mot slutet av året i EU. Företaget befinner sig i en uppskalningsfas där företagets kostnader bör börja platåa samtidigt som försäljningen av deras läkemedel växer. Försäljningen har vuxit i ett bra tempo samtidigt som företaget skrivit partneravtal med milestone-betalningar. Således har företaget inget kapitalbehov. Företaget, som idag är ensamma med att ha riktad behandling mot IgAN, har en otrolig chans att göra stora vinster på deras försäljning. Skulle de uppnå analytikernas estimat är uppsidan i aktien flera hundra procent. Jag har även skrivit en längre analys om bolaget här på hemsidan som finns att läsa på min profil. H1 2023 kommer att vara otroligt intressant för företaget, då bolaget väntar sig fas 3b data för sitt idag villkorat godkända läkemedel budesonid, såväl som data från deras förvärvade kandidat setanaxib. Jag tror att företaget kommer att ha ett positivt resultat under Q4 vilket kan vara början på ett otroligt intressant kommersialiseringsår. På grund av den stora uppsidan är aktien en relativt stor del av min portfölj - jag är dock medveten om att setanaxib troligtvis kommer bli en fail (låg chans för positiva studieresultat) och skulle part B för budesonid inte ge långvarig eGFR-förbättring kan Calliditas ha svårt att växa försäljningen mycket mer och kommer då inte kunna motivera dagens värdering. Jag ser dock detta som ett relativt osannolikt scenario, därav positionsstorleken.


Bioextrax [7,5%]

Jag arbetar som konsult åt Bioextrax och tror mycket på deras teknik men företagets oförmåga att skriva kommersiella avtal medför stor risk för framtida kapitalbehov. Intressant för mig som följer men hög risk.


Dometic [7%]

Dometic är min exponering mot konsument (utöver kasino). Detta företag har en mycket anrik historia och min tro är att företaget kommer stå starkt i många år framöver. Bolaget har stora problem för tillfället med relativt hög skuldsättning, negativ organisk tillväxt och omstruktureringsprogram med stora engångskostnader. Trots detta tror jag att företaget kan återvända till goda tider inom några år - och min bedömning är att företagets genomförda förvärv har varit av hög kvalitet. Jag tror att det finns stor chans för uppvärdering när marknadssentimentet vänder - och kan företaget undvika nyemission i år kan det bli en väldigt intressant resa. Följer noggrant. Läs gärna min introduktion till bolaget här på hemsidan!


Norditek [5%]

Norditek är en liten uppstickare i min portfölj som sedan jag tog in företaget under föregående år stigit med ca +50%. Dessvärre har jag inte haft tid att besöka företaget än, vilket varit min ambition, och därför inte hunnit ta en positionsstorlek som jag önskat. Detta företag är verksamma inom återvinning på byggarbetsplatser genom försäljning och uthyrning av system och lösningar. Företaget är baserat i Göteborg och har exponering mot t.ex. Göteborgs stads megatrend att ställa om byggen till att återvinna mycket mer byggmaterial. Företaget expanderar även i resten av Sverige. På grund av leveransproblem och materialbrist har företagets tillväxt varit väldigt slagigt. I senaste kvartalet växte omsättningen närmare 300% eftersom företaget lyckats sälja försenade projekt, men kompenserat för detta växte bolaget ändå över 100%. Detta till mycket intressant lönsamhet (närmare 20% EBIT-marginal) och låg värdering. Bolaget har ett väldigt litet marknadsvärde och saknar längre historik, vilket ger ett mycket intressant tillfälle för pålästa investerare att få vara med på en uppvärderingsresa. Jag kan tänka mig att aktien ryker ur portföljen imorgon om den får ytterligare ett kursrus, men kan också tänka mig att detta är ett företag som kan få finnas i portföljen i mååånga år framöver då det exekverar väl och rider på megatrender.


Arcticzymes [4,5%]

Arcticzymes är ytterligare ett bolag som rider på megatrender inom genterapi och framtidens medicin. Bolaget är norskt och har otroligt fina marginaler. Företaget har högt satta mål för organisk tillväxt för 2025 och talar mycket om att det finns möjlighet att de gör sitt första förvärv nu redan under Q1 2023. Företagets produkter ska vara bäst på marknaden och de har en mycket bred kundbas. Jag tror att företaget, genom en kombination av organisk tillväxt och M&A, inom ett par år kan växa till en mer aptitlig värdering. I mitt långsiktiga scenario förväntar jag mig att äga aktien till ca 2028 - varför den också ligger i en separat portfölj. Aktien tog nyligen mycket stryk efter att Q4 underpresterat förväntningarna och företagets guidance. Kan företaget nu genomföra ett attraktivt förvärv och integrera detta kommer jag att se efter möjligheter att öka (något mer kortsiktigt) mitt innehav. Min initeringsanalys om detta väldigt intressanta, men komplicerade bolag, finns att läsa på min profil här på hemsidan.


Rivalry [3%]

En mycket intressant hypertillväxt-kasinooperatör noterad i Kanada. Aktien ser billig ut på EV/S ett år ut på analytikers estimat. Innehavet är dock förknippat med både reglerings- och bokföringsrisker. Läs gärna min analys.


Klarabo [3%]

Jag köpte aktier i fastighetsbolaget KlaraBo under slutet av 2022 med anledning av deras mycket intressanta förvärv av fastigheter som de finansierade med ett långsiktigt banklån till under marknadsränta. Företaget har extremt stor exponering mot hyresgäster vilket är en stor nackdel i dessa tider med hög inflation. Trots detta tycker jag bolaget är intressant då det tillhör de mest “undervärderade” fastighetsbolagen i förhållande till substansvärde, trots att företaget tycks vara skärpta både på förvärv och att förhandla lån.


Smart Eye [2% + kommande FE]

Smart Eye är ett mycket intressant kommersialiseringscase med lagstiftning som megatrend bakom sig. Tillväxten har dessvärre varit försiktig de senaste åren men bör accelera kraftigt de kommande åren. Företaget genomför för tillfället en företrädesemission och pengarna förväntas räcka till företaget når lönsamhet i slutet av 2024. Därefter bör tillväxten vara fortsatt väldigt god med tanke på storskalig implementering av företagets produkt DMS under 2025/2026 enligt lag. Produkten är mjukvara och medför 100% bruttomarginal och således stor potential till skalbarhet. Når Smart Eye lönsamhet enligt plan tror jag det finns uppsida i linje med Calliditas - händelsen är dock mer förskjuten mot verkligheten och företagets ledning imponerar inte på samma vis.


Lindab [1,5%]

Lindab är ett svenskt kvalitetsbolag som för ett par år sedan fått in en av Sveriges bästa VD:ar. Företaget har under hans ledning konsoliderats samtidigt som intressanta verksamheter förvärvats. Även marginalerna har visat en intressant trend. Jag ser dagens värdering som ett intressant tillfälle att börja bygga en mycket långsiktig position i detta kvalitetsbolag. Företaget tar dock mycket stryk av lågkonjunktur, höga elpriser m.m. och har det därför kämpigt på börsen.


Ny VD medförde otrolig trendvändning som fortsatt ser bra ut!


Episurf [<1%]

Episurf är ett bolag som utvecklat flera väldigt intressanta implantat, varav Episealer, deras knäimplantat är det mest intressanta. Implantatet är specifikt inriktat mot medelåldersmän- och kvinnor som är i ålderspannet mellan de olika metoder som finns för knäoperationer idag. Företagets produkt har nu efter många många år värt av studier ett väldigt bra underlag för kommersialisering. Företaget har bytt VD med stort fokus på detta och har en välfylld kassa. Samtidigt fick företaget nyss FDA-godkännande. Jag väntar på att företagets tillväxt kommer igång (>100% årlig tillväxt) innan jag ökar min position, men har här en bevakningspost.


ZignSec [<1%]

Bevakningspost i detta intressanta men finansiellt otroligt misskötta bolag.


BHG [<0,5%]

Ehandlare med förvånansvärt dåliga marginaler trots närmast marknadsdominans på sin nisch med till synes identiska hemsidor. EQT som största ägare medför intressant utköpspotential när företagets idag oroväckande trend med stort varulager och svaga marginaler vänder.


Coala life [<0,1%]

Företag med otroligt intressanta finansiella mål och en till synes vettig medtech-produkt men utan kostnadskontroll. Saknar conviction att företaget kommer lyckas kommersialisera och nå sina mål, i synnerhet efter att ha sagt att detta skulle vara görbart organiskt förr till att nu ha väldigt stort fokus på sitt nyligen förvärvade bolag. Bevakningspost.


Liknande inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page