RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Diversifiera portföljen på riktigt!

Diversifiering av din aktieportfölj har som syfte att dra ner den totala risken. Det är uppenbart att om vi bara äger 1 aktie så kommer vi att ha väldigt roligt när det går bra men väldigt tråkigt och dyrt när det går dåligt. Många investerare missförstår dock denna koncept med att diversifiera portföljen och tror att det enbart handlar om att äga ett stort antal olika aktier. I realiteten innebär effektiv diversifiering att sprida risker över olika typer av tillgångar som uppvisar låg korrelation med varandra. Genom att implementera denna strategi kan investerare inte bara potentiellt öka avkastningen utan också minska risken för stora nedgångar i portföljens värde. Att äga 20 eller 50 olika aktier gör ingen större skillnad för din aktieportfölj sett till risken. Enligt statistiken rör sig 80% av alla aktier i samma riktning som de större börsindex. Så om du äger 20 eller 50 olika Svenska bolag så ska ändå 80% av dessa aktier handlas negativt om exempelvis OMXS30 faller.


Varför är diversifiering över olika tillgångsslag viktigt?


  • Minskad volatilitet: Aktiemarknaden kan vara volatil, och att ha investeringar i andra tillgångsslag kan balansera portföljen under perioder av marknadsoro. En tillgång som Guld har historiskt presterat bra när aktiemarknaden är inne i en längre korrektion eller björn marknad.

  • Låg Korrelation: Tillgångar som guld, obligationer och även vissa typer av alternativa investeringar som hedgefonder eller råvaror tenderar att ha låg eller negativ korrelation med aktiemarknaden. Detta innebär att när aktiemarknaden går ned kan dessa tillgångar bibehålla sitt värde eller till och med öka. En låg korrelation betyder att tillgångar oftast handlar i motsatt riktning.

  • Risksamverkan: Genom att sprida riskerna över olika tillgångsslag som reagerar olika på marknadsförändringar, kan en väl diversifierad portfölj minska den totala risken och den totala nedgången i din portfölj.


Exempel på diversifiering: Att inkludera guld i portföljen


Ett klassiskt exempel på diversifiering är att inkludera guld i en investeringsportfölj.

guldtackor

Guld har historiskt sett haft en låg korrelation med aktiemarknaden och anses vara en "säker hamn" under tider av ekonomisk osäkerhet. När aktiemarknaderna upplever turbulens, kan guldpriset ofta öka, vilket ger en balanserande effekt i en diversifierad portfölj.


Fördelar med att inkludera guld i portföljen:


Hedge mot inflation: Guld har ofta betraktats som en bra skydd mot inflation, eftersom dess värde inte påverkas av valutavärdefluktuationer. Det såg vi tydligt när inflationen skenade under 2021 och 2022. Nedan ser ni Guld avkastning mätt i den Svenska kronan från och med 2021.

Graf över guldpriset mätt i Svenska kronor

Risksamverkan: I händelse av geopolitiska spänningar eller ekonomiska kriser, där aktiemarknaden ofta presterar dåligt, tenderar guld att behålla sitt värde eller öka. Det såg vi bland annat när kriget mellan Ryssland och Ukraina bröt ut. I tider av mycket turbulens tenderar investerare att leta sig till "hårda tillgångar", så som guldet.


Diversifieringsfördelar: Genom att inkludera guld, kan investerare minska portföljens totala volatilitet, minska draw downs och öka den totala avkastningen.

Summering:


Effektiv diversifiering handlar inte bara om att äga en mängd olika aktier, utan snarare om att sprida riskerna över olika tillgångsslag. Genom att inkludera tillgångar som guld, som har låg korrelation med aktiemarknaden, kan investerare skapa en mer robust portfölj som kan hantera marknadssvängningar mer effektivt. Detta kan leda till både högre långsiktig avkastning och lägre risk för stora nedgångar, vilket är avgörande för att skydda och växa sitt kapital över tid.


Jag har tidigare gjort en mer ingående video på min Youtube-kanal om diversifiering av en investeringsportfölj. I videon visar jag via backtest att guld som tillgång ökar både avkastningen och minskar nedsidan i portföljen. En win-win med andra ord!


Om du är intresserade av mer djupgående utbildningsinlägg kan jag rekommendera att testa på som medlem här på vår hemsida. Här delar vi jag och min kollega Tobbe med oss av våra portföljer, köp och sälj samt massvis av utbildningsinlägg inom både fundamental och teknisk analys. Varje dag skriver jag morgonbrev till medlemmarna. Där delar jag bland att av mig av trade set ups, de viktigaste nyheterna i marknaden och mycket mer! För att läsa mer om medlemskapet kan du gå vidare via denna länk: https://www.fredrikochtobbe.se/bli-medlem

Liknande inlägg

Visa alla
bottom of page