top of page

Värdera aktier med P/E-tal

Att värdera aktier är en grundläggande färdighet för investerare som vill göra kloka val på aktiemarknaden. En av de mest använda metoderna för att värdera en aktie är att titta på det klassiska P/E-talet. P/E-talet visar oss hur marknaden värderar bolagets vinst. P/E-talet ger också en indikation på marknadens förväntningar framåt för bolaget och visar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona av företagets vinst. P står för Price och är aktiens nuvarande pris. E står för earnings och är vinsten per aktie, även kallat EPS på engelska (earnings per share). Att värdera aktier med P/E-tal är en effektiv metod att använda.


För att beräkna P/E-talet delar man aktiens pris med företagets vinst per aktie (EPS). Till exempel, om en aktie handlas till 100 kr och företagets EPS (vinst per aktie) är 10 kr, skulle P/E-talet vara 10. Detta betyder att investerare är villiga att betala 10 kr för varje krona företaget gör i vinst.


Ett lågt P/E-tal kan indikera att aktien är undervärderad, eller att marknaden har låga förväntningar på företagets framtida tillväxt. Å andra sidan kan ett högt P/E-tal tyda på att aktien är övervärderad, eller att investerare förväntar sig hög tillväxt framöver.


Det är dock viktigt att inte enbart förlita sig på P/E-talet när man värderar aktier. Det bör ses i sammanhang med andra faktorer såsom företagets tillväxtpotential, branschtrender, ekonomiska förhållanden och företagets finansiella hälsa. Dessutom kan P/E-tal variera kraftigt mellan olika industrier, vilket gör det viktigt att jämföra P/E-tal med andra företag inom samma sektor.


Vidare är det viktigt att skilja på trailing P/E och forward P/E. Trailing P/E baseras på vinsten för det senaste räkenskapsåret, medan forward P/E är baserad på förväntningar om vinsten för det kommande året. Forward P/E kan ge en mer aktuell bild av företagets värdering men bygger också på prognoser som kan vara osäkra. I min mening är det helt klart viktigare att titta på vad det framtida P/E-talet ligger på. Marknaden är framåtblickande och det bör även du vara i dina investeringar. Om ett bolag handlas till ett väldigt låg P/E-tal, låt säga till P/E 3 kan det betyda att marknaden väntar sig kraftigt fallande vinster framöver.


Sammanfattningsvis är P/E-talet ett användbart verktyg för att värdera aktier men det är viktigt att förstå dess begränsningar och att använda det som en del av en större analys. Genom att göra detta kan investerare göra mer informerade beslut och potentiellt hitta bra investeringsmöjligheter på aktiemarknaden. Jag har sedan tidigare gjort en video på min Youtube-kanal om vad P/E-tal är för något. Den videon kan du se nedan:


Jag har också gjort en mer djupgående video om P/E-talet där vi tillsammans med Margin of Safety kan komma fram till om en aktie är köpvärd eller inte baserat på det nuvarande P/E-talet och den förväntade vinsttillväxten. Den videon kan du se här:


Om du är intresserade av mer djupgående utbildningsinlägg kan jag rekommendera att testa på som medlem här på vår hemsida. Här delar vi jag och Tobbe våra portföljer, köp och sälj samt massvis av utbildningsinlägg inom både fundamental och teknisk analys. Varje dag skriver jag morgonbrev till medlemmarna. Där delar jag bland att av mig av trade set ups, de viktigaste nyheterna i marknaden och mycket mer! För att läsa mer om medlemskapet kan du gå vidare via denna länk: https://www.fredrikochtobbe.se/bli-medlem

Liknande inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page