RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Slutgiltiga tankar om Bioextrax


Bioextrax aviserade igår en nyemission på 40 MSEK. Pengarna ska tas in via en företrädesemission med en teckningskurs per unit på ca 3 kr per aktie man äger sedan tidigare. Detta ska jämföras med kursen 60+ kr för ett år sedan och 27,5 kr i den riktade emissionen i våras. En katastrof. Pengarna ska finansiera förvärv av en egen produktionsanläggning samt för rörelsekostnader i 22 månader framåt. Den större kassan gör således att bolaget kan genomföra ett listbyte till First North.


Detta signalerar ett antal saker.


Nummer ett. Det finns inga stora nyheter i närtid. Av denna anledning kan vi idag helt förkasta sannolikheten att det kommer fler kommersiella avtal i år. Detta gäller även fjäderavtalet, som jag ändå har haft tankar om att det skulle komma i höst/vinter. Denna tanke får vatten på sin kvarn av faktumet att en stor del av emissionslikviden ska användas till att förvärva en egen anläggning för uppskalning av företagets produkt. Faktumet att företag inte vågar investera i Bioextrax teknik innan den valideras i deras egna, något större, anläggning visar på att det helt enkelt inte finns Capex-spending där ute som vågar satsa på Bioextrax idag. Mycket av detta ligger nog i makro men också att tekniken och produkten är omogen. Ett exempel är kosmetikaföretaget som relativt nyligen fördjupade utvärderingen med Bioextrax i tio månader. Om Bioextrax förvärvar och driftsätter en anläggning i Q1 2023 kanske de kan arbeta heltid med att stödja denna kund. Det känns ändå osannolikt att det ska bli något där i närtid.


Nummer två. Bolagets ledning bryr sig inte om dess aktieägare. COO och tf. VD är alla nyrekryteringar och deras egna investering i bolaget uppgår endast till ett par hundra tusen tillsammans. De har mer intresse av att se bolaget lyckas att ta sin produkt till marknaden - snarare än att se bolaget ha hög avkastning till aktieägarna. Dessa gubbar kommer från industrin och har lätt att spendera stora pengar på egna fabriker, vilket vi nu ser i att man förvärvar en anläggning i dessa tider. Förutsatt att den affären går igenom.


Nummer tre. Bolaget prioriterar flytt till annan lista. Detta är ytterligare tecken på att det inte är något stort på gång. Det möjliggör förvisso för ett bolag att investera i Bioextrax som en del av ett JV för att bygga en fabrik, och det är nog en långsiktig ambition, men på dagens värdering blir det inte mycket av Bioextrax kvar om detta skulle vara fallet. För att återfå förtroende måste man licensiera ut fjädrarna och börja få intäkter både från den egna anläggningen såväl som nya kommersiella avtal. Det ser ganska mörkt ut nu.


Ändå är det ju så att man lyckas knyta till sig kunnigt folk, tekniken blir bättre och bättre för varje dag och dessutom får man ett allt starkare patentskydd. Jag tror i grunden på tekniken och tror fortfarande att det kan bli ett fantastiskt resultat i slutändan. Men med den här utspädningen och den här kursen har många problem skapats, och vad jag tidigare kunde drömma om aktiekurs kommer nu aldrig att hända.


Jag kommer troligtvis teckna min del i emissionen och jag syftar till att konsulta åt Bioextrax även i höst, men det är inte med en bra magkänsla. Drömmen lever fortfarande men det är svårt att ta seriös med besvikelse efter besvikelse.


Liknande inlägg

Visa alla
bottom of page