top of page

Rapportkommentar Evolution Q1 2022


Evolution rapporterar i dagens Q1-rapport en omsättning om 327 mln euro. Detta ska ställas i relation mot analytikerestimat på 318. 327 miljoner i kvartalet är högre än samtliga synliga estimat i Reuters, och är i linje med att Evolution ofta slår estimaten. EBITDA var 230 mot väntade 221 (ebitda-marginal 70,3% mot 69,6% väntat) och Evolution upprepar tidigare guidning om EBITDA 69-71% för 2022 trots att man lägger fokus på att det görs stora investeringar i nya studios inom livecasino.


Tillväxten inom RNG-spel (dvs NetEnt och BTG) är fortsatt svag (+1,8% y/y och en minskning på 1% Q/Q) och kan rimligtvis förklaras av svaghet inom NetEnt. Evolution fortsätter att skylla på att det tar tid att ställa om, men tiden tickar. Skulle Evolution inte lyckas blåsa liv i verksamheten sänker det kraftigt mina förväntningar på Evolutions framtida förmåga att göra förvärv, av t.ex. Play ‘n Go som jag diskuterat tidigare. Dock bör man ha i beaktelse att marginalen för NetEnt troligtvis ökat ganska mycket sedan uppköpet av Evolution, så att inte prestera någon nämnvärd tillväxt idag efter nyligen genomförda effektiviseringar och omställningar är inte helt oväntat. Men det är en trend som måste brytas till nästa års Q1-rapport.


För Q2 2022 förväntar sig analyshusen en omsättning om 345 miljoner euro. Detta innebär endast en tillväxt på 5,5% Q/Q. Detta kan jämföras med att tillväxten mellan förra kvartalet och detta uppgick till 9%. Jag noterar att man i denna rapport inte skriver något om att första månaden på nästa kvartal (dvs april) har börjat bra, men man uttrycker sig istället som att: “Vi är nu på god väg in i 2022 och lämnar det första kvartalet bakom oss med bra leveranser och medvind. Var och en av oss strävar varje dag efter att bli allt bättre, och vi kämpar varje dag för att öka avståndet till konkurrenterna. [...] Vi hoppas alla att år 2022 ska sluta på ett ljusare sätt än det började.”


Jag har hittills inte fått några indikationer på att kvartalet har börjat varken exceptionellt bra eller exceptionellt dåligt, varför jag tror att analytikernas nuvarande estimat ligger rätt. Om dessa skruvas upp efter dagens rapport kan nästa rapport eventuellt bli svår, men det finns det fortfarande 2 månader kvar av arbete som avgör. Det som kan sägas att marginalen lär fortsätta hovra runt 70%.


Intäktsfördelning:

Norden, Storbritannien och övriga Europa fortsätter att växa Q/Q men tillväxttakten har minskat kraftigt. Dessa är marknader där Livecasino har varit ett faktum under en längre period, och där regleringar fortsatt innebär problem. Dessa marknader har idag troligtvis nått ett mognadsstadie och det är troligtvis så att Evolution inte kommer kunna växa snabbare än underliggande tillväxten för livecasino i dessa marknader.

Tillväxten i Asien var i linje med tidigare utveckling och det finns inga klara tecken på inbromsning här, även om tillväxten var något lägre än tidigare kvartal. Nordamerika var något svagare än jag väntade mig, men detta är fortsatt en marknad som kommer drivas av att nya marknader öppnas upp. Under de första dagarna av Q2 öppnade t.ex. Ontario i Kanada för livecasino. De, till skillnad från de amerikanska delstaterna, tillåter också Evolution att streama från sina Europeiska kontor. Detta gör att Evolution redan från dag 1 kan erbjuda sitt breda spelsortiment till Kanada. Tillväxten härifrån kommer troligtvis bidra fint till omsättningstillväxten i Nordamerika under nästa kvartal, och dessa intäkter kommer nu övergå till att ingå i “andel reglerade marknader”, vilket också är trevligt, även om tillväxten i Asien troligtvis kommer väga bort detta.Vinsten för kvartalet uppgick till ca 2 miljarder kr, vilket enkelt räknat gör att man kan återköpa 2 miljoner aktier. Det återköpsprogram som offentliggjordes 3e december 2021 återköpte 1,9 miljoner aktier mellan 6 december och 18 februari. Evolution bör alltså ha möjlighet att sjösätta ett nytt återköpsprogram utan större bekymmer, trots att kassaflödet var något svagt i detta kvartal på grund av en sista tvångsinlösen från NetEnt-förvärvet.


Relevanta peer-rapporter


Sinch slår omsättning, bruttoresultat och justerad EBITDA

Betsson växer (trots förlust av viktiga nederländerna, 8% y/y. Kasinodelen krymper dock 5%, det är ett väldigt starkt kvartal för sportboken som väger upp.).


För Kindred minskade spelöverskottet med 31%, då detta företag inte kunnat parera regleringen i Nederländerna i närheten av hur bra Betsson lyckats. Justerat för nederländerna hade de dock en tillväxt på 1% y/y. Kindred berättar samtidigt att “Under inledningen av 2022 har samhället återgått till det normala efter två års påverkan från covid-19, men idag bevittnar vi en oroande geopolitisk utveckling i Europa som leder till både osäkerhet och tragedi och kommer att kvarstå under överskådlig framtid. Det senare har haft en begränsad påverkan på Kindreds resultat för första kvartalet 2022, men vi ser en fortsatt påverkan från normaliseringen efter covid-19 på våra marknader”


Kindreds trading-update är RIKTIGT dålig, och är mardrömsmaterial: “Exklusive Nederländerna var koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med den 26 april 2022 15 procent (13 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det dagliga genomsnittet för hela andra kvartalet 2021.”


Detta ska ställas i relation till Betsson som har haft en väldigt bra start, utan att justera för Nederländerna. “De genomsnittliga dagliga intäkterna under det andra kvartalet 2022, till och med den 25 april, var 13,5 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det andra kvartalet 2021. Justerat för valutaeffekter och förvärv var de genomsnittliga dagliga intäkterna till och med den 25 april 17,7 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det andra kvartalet 2021. Under denna period har sportboksmarginalen varit högre än genomsnittlig marginal över tid.”


Sammanfattning:

Det är därför osannolikt att det går att använda någon av Betsson eller Kindred som en tydlig indikation på att kasinomarknaden växer åt det ena hållet eller det andra, men mardrömsscenariot som kan målas upp med Kindred som inspiration kan också förvrängas till ett drömscenario om man tar Betsson som inspiration. Jag tror att Evolution kan komma att växa 6% Q/Q trots oroligheter och min förhoppning är att det inte ska vara några bekymmer för aktiekursen, då aktien idag innan rapportreaktion värderas till EV/EBIT 20 för 2022, vilket motsvarar PEG 0,85 jämfört med tidigare år, och PEG 0,69 inför nästa år. Inget annat företag växer så linjärt och fint som Evolution med så här höga tillväxt- eller FCF-siffror. Det kommer nog marknaden förstå en dag.


Liknande inlägg

Visa alla

Några köp till långlådan

Sätter sprätt på lite kassa i långlådan och ökar min position i VanEck Semiconductors med drygt 7%. Tycker det är en intressant nivå här och nu kring tidigare ATH 😊 Till Coffee Can ökar jag upp i RVR

תגובות


bottom of page