top of page

Potentiella aktier till den perfekta utdelningsportföljen

Att bygga en portfölj med en hög direktavkastning (mycket utdelning i förhållande till marknadsvärde) är ett utmärkt sätt att skapa ett pålitligt kassaflöde i portföljen. En naturlig premiss till att bolag delar ut pengar är förstås att de tjänar pengar - således är dessa aktieportföljer ofta associerade med lägre risk än genomsnittsportföljen. Motståndare till att äga utdelningsaktier hävdar dock att utdelning riskerar att förstöra kapital. “Varför skall man äga ett bolag som anser att pengarna gör mer nytta utanför bolaget (utdelning) än inom bolaget (återinvestera i tillväxt).”. För egen del anser jag det viktigt att hitta placeringar där avkastning är beroende av ett flertal faktorer - ökad omsättning och vinst, bra kapitalallokering (återköp, utdelning, förvärv..) och slutligen multipelexpansion. Således har jag inte en portfölj enbart med lönsamma utdelningsföretag - men dessa återfinns självklart även i min portfölj. Sådana bolag delar ut ca 30-50% av deras vinst, vilket således innebär att de även kan använda en stor del av företagets vinst till investeringar i tillväxt. I följande text kommer jag att ge en översikt på bolag med samma resonemang, men också ett par bolag med en hög utdelningsandel som följd av att de delar ut nästan hela vinsten.


Ett väldigt intressant bolag på det temat är Bredband2 som valdes ut av Affärsvärlden till deras utdelningsportfölj inför 2023. Bredband2 är en bredbandsleverantör som efter ihopslagningen med A3 blev Sveriges tredje största sådan. Bredband2 ger i dagarna en utdelning på 6,3%! Bolaget levererar främst internet via fiber via öppna stadsnät. Bredband2 är en lågprisleverantör med support därefter. Företaget har under flera år hävdat att de försökt växa men har sedan sista kvartalet betonat ökat fokus på att stärka marginalerna. Tillväxten uppgick till +1,3% i Q4, vilket onekligen skapar frågor om hur tillväxten kommer se ut om fokus flyttas till marginaler. Det som dock talar för Bredband2s långsiktiga ambitioner är en mycket lång och stark historik. Börsdata har data sedan 2004, varav endast perioden 2007-2009 var förlustår. Företaget har således ca 15 år av stabil lönsamhet med en lönsamhetsmarginal på ca 5%.


2021 innebar rejäl tillväxt från förvärvet av A3 - vilket måste anses framgångsrikt givet den fina tillväxten av vinsten. Framåt väntar sig aktieanalytikerkåren sig väldigt begränsad tillväxt, exempelvis väntar sig ABG en tillväxt på 3,1% respektive 4,3% för 2023e och 2024e. Gemensamt för analytikerna är dock att samtliga väntar sig kraftig marginalexpansion, ABG väntar sig att vinsten växer 15,9% respektive 18,7% under samma år. Ännu positivare verkar analytikerna vara till 2025 då vinsttillväxten är beräknad till 25%. Jag tror dessvärre att analytikerna är ute och cyklar och tror att Bredband2 bör vara nöjda om de kan försvara den historiska lönsamheten. För 2023 blir direktavkastningen 6,3%. Stämmer ABGs estimat kommer denna stiga till 7,7% respektive 10% för 23e/24e. Detta är onekligen en mycket hög utdelning för ett bolag med stabil historik och försiktig belåningsprofil. Utdelningen är dock i nivå med vinst per aktie, vilket gör att utdelningshöjning är beroende av lönsamhetsökning. Detta kan ställas i relation till Telia som har ett väldigt slagigt resultat men som utslaget över flera år har liknande siffror (men något högre direktavkastning på historiska siffror) och Bahnhof som har en direktavkastning på bara 2,8% trots att de delar ut 60% av resultatet. Bahnhof kan dock förklaras av att det är ett bolag som förtjänar en högre värdering (bättre historik, bättre ställning, större, högre tillväxt..) och är ett annat intressant alternativ bland bredbandsleverantörerna.


Ambea

Ambea är det senaste tillskottet i min portfölj (ca 1%). Företaget har en ledande position inom omsorg i Norden då de är verksamma inom omsorg (äldreomsorg, hemtjänst, vårdbemanning, LSS m.m) fördelat över Norden. Aktien har mer än halverats på börsen sedan noteringen 2017, trots att företaget har uppvisat fin tillväxt av försäljningen såväl som vinst (EBIT/EBITDA). Därtill har även utdelningen ökat med 25% sedan 2017.

Då företaget har en liknande profil och noterades i nära anslutning till skolkoncernen AcadeMedia och vårdbolaget Humana är dessa företag utmärkta jämförelseobjekt. Dessa bolag har längre historik men har uppvisat liknande trender för tillväxt. De har handlats kring eller under EV/EBIT 14. Ambea är på 17 enligt börsdata. Detta blir dock något missvisande och om man justerar för leasingskulder enligt IFRS 16 mer än halveras siffran till EV/EBIT <8. Duktiga Niclas Juslin bedömer att Ambea gör ca 700 msek i fritt kassaflöde under 2023 vilket ger en FCF-yield på 21% mot dagens börsvärde. Ambeas styrelse har koll på detta och har sjösatt ett rejält aktieåterköpsprogram på ca 5% av utestående aktier. Detta görs till PE 9, vilket är hälften så lågt som bolaget någonsin handlats till tidigare. Det skrämmande med Ambea är förstås den politiska risken. Konkurrenten Humana förlorade nyligen deras tillstånd att bedriva stora delar av deras verksamhet efter ett beslut från IVO. Detta är förstås en evigt överhängande risk även för Ambea. Utöver det finns förstås risk för ökad reglering eller rakt av förbud av privata aktörer inom vård och omsorg. Sittande regering såväl som Socialdemokraterna verkar dock ha ett ökat fokus på kvalitetshöjande åtgärder snarare än vinsttak. Återigen har Niclas gjort en bra tabell, i vilken han lyfter Ambeas erbjudande.

Denna statistik talar för att Ambea snålar i förhållande till det offentliga vad gäller personal, men lägger mer pengar på aktiviteter. I scenariot att det blir ökade krav på personal finns således eventuellt möjlighet att kompensera en del av kostnadsökningen genom att minska på aktivitetskostnader.


Ambea bör ha megatrender i ryggen med åldrande befolkning och kan utnyttja deras kassaflöde till både återköp, utdelning och förvärv. Vid dagens kurs är direktavkastningen 3,5% men analytikerna förväntar sig att denna uppgår till åtminstone 5,4% 2025.

Min åsikt är att värderingen i Ambea är mycket låg med anledning av den politiska risken, men att bolaget har en mycket intressant profil till en låg värdering.Veteranpoolen

Veteranpoolen är bemanningsbolaget som kopplar samman kunder med veteraner (generellt pensionärer). Hisspitchen är att veteraner kan erbjuda arbete till en lägre kostnad än etablerade aktörer. Dessa tjänster täcks i regel av ROT eller RUT, och inkluderar bygge av altaner, städning, trädgårdsarbete och andra tjänster. Veteranpoolen sattes på börsen 2018 som en avknoppning från HomeMaid. Företaget har inga lån och således en nettokassa. Det har också en fin historik av stigande omsättning och vinst, och även marginalen har stigit. Detta bemanningsföretag har nu ca 12% EBIT-marginal, vilket är enastående. Bolaget har också delat ut pengar, vilket dessvärre gjort att värderingen nu sprungit iväg till PE 18. Min uppskattning är att bolaget borde kunna dela ut 2 kr per aktie under 2023 - vilket således ger en direktavkastning på 5%. Detta innebär dock en utdelningsandel närmare 100%, vilket således gör att värderingen inte är uppenbart låg. Veteranpoolen har många fina trender. Den demografiska trenden talar för att fler äldre både behöver hjälp såväl som kan hjälpa. Även politisk finns en del medvind i form av nya jobbskatteavdrag och liknande i äldre åldrar. Dessvärre tycks tillväxten ha sjunkit till ca 10% vilket gör dagens värdering något svårmotiverad vid brytpunkten till en lågkonjunktur. Med detta sagt har bolaget en intressant historik och kan troligtvis få plats i en utdelningsportfölj framöver. Även som vid Ambea bör man dock vara lite oroad över politisk risk här, givet att ROT- och RUT-avdrag troligtvis har väldigt stor betydelse för företagets framgång.Wonderful Times Group

Wonderful Times Group är ett bolag i vilket Ola från Kvalitetsaktiepodden är styrelseordförande och ägare (9% av kapitalet). Företaget har haft en väldigt fin lönsamhetstrend sedan 2015, men ett väldigt brokigt förflutet. Nu hoppas de att växa omsättning och vinst ca 10% per år. Företaget delade ut 1,4 kr per aktie under 2022, vilket motsvarar en direktavkastning på ~10%. 2021 var ett väldigt starkt år för bolaget då deras sällskapsspel fick rejäl medvind under coronapandemin. Det är således relativt troligt att bolagets styrelse lämnar ett något nedreviderat utdelningsförslag inför nästa år. Trots detta har företaget en intressant tänkt direktavkastning framöver, möjligtvis runt 7%. Problemet är generellt att omsättningen i aktien är väldigt väldigt låg, vilket gör att jag anser det omöjligt att komma in på en nivå där jag själv är köpare (ca 13 kr per aktie).Ogunsen

Ogunsen är konsultföretaget som tidigare hette SJR. Företagets mål är sedan 2021 att dubbla omsättningen inom 5 år och också uppnå 10% EBIT-marginal. Samtidigt ska minst 60% av resultatet att delas ut. Analytikernas estimat motsvarar inte alls detta mål. Men analytikerna räknar inte heller med framtida förvärv, och kompletterande förvärv är inkluderade i målet.

Företaget förekommer frekvent i Kvalitetsaktiepodden och de är ägare till och från. Om bolaget kan uppnå analytikernas estimat bör de kunna dela ut ca 8%, vilket givetvis är intressant.Byggmax

Byggmax är lågprisjätten inom bygg med den för en långsiktig investerare mycket fruktade kombinationen med ökad omsättning med sjunkande marginal. Detta företag har uppvisat en fin tillväxt av omsättning men har dessvärre under en lång period haft svårare att växa resultatet. Ännu värre blev det för företaget från 2016 då de gjorde det skandalomsusade förvärvet av Skånska Byggvaror.


Grafen tyder dock på att företaget började få bukt med den sjunkande marginalen under 2018 och 2019 blev ett uppsving för företagets marginal, andra gången sedan 2009! Därefter kom pandemin - och med den ett gigantiskt intresse för renoveringar. Byggmax fick nu möjlighet att öka omsättningen, marginalen och samtidigt beta av skuldproblematik från det misslyckade förvärvet. Med detta vände också den mycket dystra trenden i företagets aktiekurs. Lyckligtvis är nu pandemin så gott som över, men detta har också negativa konsekvenser för Byggmax. Under 2022 lyckades bolaget inte växa omsättningen, och Q4 skvallrade om nedgång av volym på närmare 20%! Trenden ser inte ut att vända än, och bolaget uttalade sig om att de förväntar sig en mycket svag byggmarknad, åtminstone i första kvartalet 2023. Med bakgrund av detta ställde bolaget in utdelningen under 2023, vilket förstås ställer frågan vad bolaget gör i denna text. Jag anser dock att bolaget gör rätt i att vara försiktiga i detta läge. Företaget får genom att behålla dessa pengar i egen balansräkning möjligheten att hantera deras belåning såväl som att möjliggöra förvärv. Byggmax finansiella mål för 2025 är nämligen att nå en omsättning på 10 miljarder. Med ett förlorat 2023 behövs rejäla krafttag för att ta sig dit. En kombination av förvärv och sänkta mål känns sannolikt. I en intervju till Dagens Industri uppgav Byggmax avgående VD att det finns “stora möjligheter för tillväxtförvärv, som vi planerar att göra”.

Angående vdn, Mattias Ankarberg, har han varit väldigt uppskattad av börsen i Byggmax, varför nyheten i början på februari om att han slutar gav upphov till en negativ kursreaktion. Han byter nu vidare till Thule. Båda aktierna var ned kraftigt på dessa nyheter. Med detta sagt kommer Ankarberg jobba kvar till i Augusti och Byggmax kommer ha tid att fylla rollen.


Återigen väljer jag att hänvisa till Kvalitetsaktiepodden (då de har väldigt god historik i Byggmax) vad gäller estimat. De räknar för tillfället på en vinst per aktie på 4 kr i Byggmax. Detta innebär att bolaget handlas till PE 10. Företaget betalar ca 10% av vinsten som ränta på skulder, men har trots detta marginal att uppta nya lån för förvärv. Delar företaget ut halva resultatet, med start nästa år, handlas aktien till >5% direktavkastning, vilket är klart intressant för detta bolag med en stark ställning och relativt bra historisk tillväxt.
H&M

Slutligen vill jag dela några ord om H&M, vars aktie dessvärre har haft en väldigt tråkig trend sedan 2015. Trots att tillväxten har fortsatt i någorlunda takt har företaget kantats med kraftiga lönsamhetsproblem och i Q4 2022 var vinstmarginalen knappt 1%.


Liksom för Byggmax kan vi notera att företaget äntligen verkade ha fått ordning på saker och ting runt 2018/2019 med en lovande förändring i marginalen. Dessvärre var pandemin ett rejält bekymmer för H&M, och 2020 blev ett tufft år. Året därpå visade dock en återgång till 2018/2019 vilket åter bekräftar att denna nivå känns mer trolig framöver. 2022 var bolaget redo att gasa vidare mot deras nya tillväxtambitioner - särskilt skulle företaget växa i Ryssland. Återigen blev det bakslag för bolaget i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Utöver detta fick bolaget (i synnerhet i Q4 2022) rejäl motvind med valuta, frakt såväl som omstruktureringskostnader som alltihopa slog ca 5% på bruttomarginalen. Som följd blev även vinstmarginalen rejält skadad. Även Q1 bör vara riktigt svagt och ge förlust i miljardklassen. Därefter bör dock en normalisering av skadande faktorer ske och både jag och Affärsvärlden anser det relativt troligt att bolaget kan återgå till en EBIT-marginal runt ca 7%. Detta gör ge EV/EBIT runt 15 för 2023e. Detta är inte uppenbart billigt för ett bolag med sjunkande marginaler och ett tillväxtmål runt 7% per år. Samtidigt bör aktieägare få ca 4% direktavkastning framöver.


EV/EBIT 15 ska ställas i relation till spanska konkurrenten Inditex (Zara), vars börsdata-sida ser betydligt mer attraktiv ut till någorlunda liknande värdering.


Inditex har närmare dubbla lönsamheten jämfört med normaliserad H&M, vilket förstås kan lyftas som något som förtjänar ökad värdering men också innebär att H&M har mer möjlighet att öka marginalen.

En väldigt intressant option i H&M är dock förstås familjen Persson. Företagets i särklass största aktieägare har en tydlig historik av att köpa aktier i bolaget, genom köp från eget kapital, utdelningar såväl som aktieåterköpsprogram via H&M. Dagens Industri gjorde följande sammanställning på dessa aktieköp.


Enligt en förvaltare från Carnegie innebär detta att Persson kan ha köpt ut H&M från börsen innan 2029. Processen kan förstås ske ännu snabbare om det sker via en LBO “Leveraged buyout” något som dock sjunkit rejält i popularitet sedan 2008.Jag hoppas att ni efter att ha läst denna text hittat någon aktie ni blev intresserade av eller åtminstone lärde er något nytt. Har ni några favoritutdelningsaktier?


Liknande inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page