RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Motivet bakom en riktad emission spelar roll - studieanalys

Många av börsens företag går med förlust. Att enkelt kunna genomföra kapitalanskaffningar är nämligen en motivering till varför många bolag söker sig till börsen. Men det finns också företag som genererar vinst och detta med ett positivt kassaflöde på börsen. De kan i regel finansiera sin egen tillväxt i den mån de behöver. En del företag går dock med vinst men lyckas inte finansiera den egna verksamheten med egna medel. Detta kan vara på grund av hög kapitalbindning eller mycket hög tillväxt. Exempel på det första är exempelvis telekomoperatörer som har höga CapEx-kostnader för nya basstationer vid exempelvis internationell expansion medan den andra kan vara snabbväxande IT-bolag som gör vinst på deras försäljning men som kanske behöver investera rejält i nya lokaler för att finansiera resan. Samtliga av dessa bolag kan under olika förutsättningar genomföra emissioner för att finansiera deras verksamhet. Ett exempel på en sådan emission är den riktade emissionen.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på fredrikochtobbe.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Liknande inlägg

Visa alla
bottom of page