top of page

Konvertibellån och dödsspiralfinansiering - vad är det?

Ett tecken på att saker och ting inte går så bra i ett bolag är att de börjar ge ut konvertibler. Konvertibellån är lån utgivna till aktiebolag som kan konverteras till aktier i bolaget av långivaren till en specifik kurs. Dessa lån skiljer sig således från vanliga lån i det att de inte bara kan återbetalas genom amorteringar, utan också lösas in mot aktier. Det finns ett antal anledningar för företag att ge ut denna typ av lån - tyvärr är dessa också associerade med att verksamheten går svagt. Den stora fördelen med konvertibellån är att dessa ger långivaren en potentiell uppsida vid kursuppgång. Eftersom lånen får lösas in mot aktier vid en viss kurs ger således högre kurser långivaren möjligheten att lösa in lånet för aktier och därefter sälja dessa i marknaden. I ett sådant scenario har långivaren tjänat pengar på inbetald ränta och därefter på kursutveckling. Eftersom detta scenario erbjuds via konvertibellån måste långivaren offra något i utbyte. Konvertibellån har således i regel lägre ränta. Förutsatt att aktiekursen förblir låg ger således dessa lån sämre avkastning än traditionella lån, men förhoppningen är förstås att aktiekursen ska stiga.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på fredrikochtobbe.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Liknande inlägg

Visa alla

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page