RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Analys Teqnion (Fundamental)

Uppdaterat: 29 dec. 2021

Alright hörrni! Då var det dags för ett inlägg om bolaget Teqnion som är en pjäs jag vill plocka in i min långsiktiga väska framöver. Det är ett helt annat case mot vad jag brukar handla eftersom att det är sällan jag är inne och petar i verkstad och industribolag. Men jag tycker att Teqnion sticker ut något och visar upp en stark tillväxt, fina nyckeltal, hög avkastning på eget kapital och samtidigt har vi ett bolag som växer både organiskt och via förvärv. Bolaget satsar på att förvärva 5 bolag per år, en målsättning som kan vara svår att uppnå och det viktiga är att bolaget inte hamnar i en sits där dom förvärvar enbart för att förvärva utan att de förvärv som sker är av kvalité. Något som alltid är viktigt att titta på är ledningen. I 100-baggers inlägget jag skrev under förra veckan pratade vi en del om vikten av att ledningen ska ha “skin in the game”. Tittar vi till Teqnions ledning ser det ut på följande vis: Johan Steene, VD: 926 776 aktier, 19 500 teckningsoptioner. Erik Surén, Vice VD: 1 091 232 aktier. Susanna Helgesen, CFO: 6 500 aktier, 3 711 teckningsoptioner. Daniel Zhang, CXO: 13 950 aktier. Anna-Karin Karlsson, CSO: 4 500 aktier, 10 000 teckningsoptioner. Mona Axman, COO: 64 546 aktier. Johan och Erik är därmed 4:e och 5:e största ägare i bolaget och det är också betryggande att se att ledningen äger aktier. Som största ägare hittar vi VIXAR och näst störst är Investment Aktiebolaget Spiltan. Man kan även se att det varit en del insidersälj där bland annat Erik Surén och VIXAR minskade ner sin aktiepost. Detta ser jag inte som något större bekymmer, bägge parter äger fortfarande stor del aktier och aktien såldes utanför marknadnen till BankInvest Europa Small Cap Aktier vilket får anses som en stark ägare. Det var en liten snabb beskrivning av Teqnions ledning och deras ägande i aktien. Vill du läsa mer om ledningen kan du läsa här: https://www.teqnion.se/investor-relations/bolagsstyrning/ledning/ Nu ska vi ge oss in på vad Teqnion gör, hur deras affärsidé ser ut och hur det finansiella läget ser ut i bolaget. Teqnion är i grund och botten en industrikoncern och de är uppdelade i tre olika områden: Industry, Growth och Niche. 1. Industry fokuserar på väletablerade industribolag med väletablerade produkter där deras produktutbud skall ha en stor kundanpassning. För 2020 utgjorde Industry 47,8% av omsättningen vilket är en minskning sedan tidigare år. Detta ser jag som positivt eftersom att både NIche och Growth växer snabbare och visar upp bättre marginaler. För perioden 2019 hade Industry en omsättning på 354 252 kSEK och 2020 visade dem upp 315 447. Däremot ser vi att EBITA gick från 9 434 kSEK till 14 455 kSEK under perioden. 2. Growth, precis som man kan misstänka så har denna del av verksamheten fokus på bolag som kan visa upp en stark tillväxt under en längre period. Dessutom har många av bolagen en stor geografisk spridning vilket också lägger grunden för en stark tillväxt. Ett exempel på bolag som ägs av Teqnion är EloFlex som utvecklar och säljer hopfällbara rullstolar som kan tas med i en bil eller på flyget. För 2020 utgjorde Growth 13% av den totala omsättningen. Under 2019 visade Growth upp en omsättning på 75 783 kSEK som steg till 85 880 kSEK under 2020, en tillväxt på 13,2%. EBITA gick från 2 595 kSEK till 13 448 kSEK en tillväxt på 418%. 3. Niche. Även här avslöjar namnet en hel del. Denna del av Teqnion består helt enkelt av niche bolag är specialiserade inom ett relativt litet område där de är experter. Ett exempel som Teqnion själva nämner på sin hemsida är bolaget Elrond som tillverkar åskskydd för att få en säkrare “el-miljö”. För 2020 utgjorde Niche 39% av den totala omsättningen. Under 2019 omsatte Niche 152 609 kSEK och under 2020 steg detta till 257 760 kSEK vilket innebär en tillväxt på 69%. EBITA steg under perioden från 10 371 kSEK till 31 792 kSEK, en tillväxt på 206%. Tittar man till de senaste förvärven ser det ut som att bolaget främst riktar in sig mot Niche och Growth vilket jag tycker är helt rätt eftersom att det är här bolaget har visat upp starkast tillväxt och bäst marginaler. Totalt bestod Teqnion av 15 dotterbolag vid årsrapporten för 2020. Nedan kan ni se vilka bolagen är och hur fördelningen ser ut mellan Industry/Growth/Niche:

Vill du läsa mer?

Prenumerera på fredrikochtobbe.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Liknande inlägg

Visa alla

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page