• Tobbe

Analys Minesto (Fundamental)

Minesto utvecklar ett koncept för att generera elektricitet från havet på ett helt nytt sätt. Dem kallar det för Deep green teknologi och den producerar el från långsamma tidvattenströmmar och havsströmmar genom att svepa en liten turbin över ett stort område, med en hastighet flera gånger den faktiska hastigheten för undervatten strömmarna, vilket förbättrar Minestos energiomvandlings förmåga avsevärt jämfört med andra tekniker.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på www.fredrikochtobbe.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Prenumerera

Liknande inlägg

Visa alla

Det har varit ett otroligt tufft börsår för olönsamma småbolag. På First North finns 446 bolag. Endast ca 40% av dessa är lönsamma. På Spotlight är det endast ca 25%. Spotlight index är ned ca 35% i å