RoboMarkets – Professional services on Forex market
top of page

Analys Eolus Vind (Fundamental)

Eolus är ett svenskt vindkraftsbolag som har ett passande namn då vindguden i den grekiska mytologin hette Aeolus, Eolus eller ibland även Eol som är ett äldre svenskt namn för vindguden.

Det där var egentligen helt onödigt vetande, men alltid kul att kasta in lite sidospår när det väl passar.


Bolaget har varit aktiva sedan 1990 och har sedan dess fått upp över 650 vindkraftverk runt om i världen. Den främsta marknaden är hemlandet, Sverige. Men bolaget är även verksamma i Norge, USA, Finland, Estland och Lettland. I ett tidigare inlägg har vi tagit upp den danska konkurrenten Vestas Wind som är den största aktören på marknaden sett till sina 41.000 installerade vindkraftverk runt om i 82 olika länder (siffror från 2010).


Det går också att jämföra hur mycket potentiell vindkraft bolagen kan erbjuda marknaden. Vestas har för tillfället en maximal installerad kapacitet om 122 GW från sina turbiner medan Eolus kommer in på en kapacitet om 1370 MW. Så den enkla slutsatsen vi kan dra är att Vestas är ett mycket mer etablerat och moget bolag än vad Eolus är. Men låt oss jämföra lite hur siffrorna i bolagen ser ut och vilka värderingar de handlas på.


P/E

Eolus: 37,2

Vestas: 79,8


P/S

Eolus: 4,2

Vestas: 2,5


När vi ser ett så pass tydligt scenario som ovan ser vi att om vi ska värdera bolaget baserat på deras “sales”, alltså med P/S tal så är Vestas det “billigare” alternativet. Men om vi tittar till “earnings”, alltså P/E tal så ser vi att Eolus är billigare. Vad beror detta på?

Jo den enkla slutsatsen vi kan dra här är att Eolus bör ha mycket bättre vinstmarginaler än vad Vestas har och får därför ett större (relativt) värde av E, earnings än vad Vestas får.


Vinstmarginal

Eolus: 11,4%

Vestas: 3,2%


Något som också gör det intressant är att titta på bolagens lönsamhetsmått. Här gillar jag själv att titta på ROIC-talet. Även här kommer Eolus in och visar en starkare lönsamhet än vad Vestas gör.


ROIC

Eolus: 35,8%

Vestas: 16,8%


Något jag också brukar göra är att snabbt kolla över skuldsättningen i bolaget för att få en uppfattning om bolagets finansiella hälsa. Detta kan man enkelt göra med hjälp av nyckeltalet skuldsättningsgrad. Skuldsättningen mäts på följande vis: Totala skulder/Eget kapital. Ska vi göra det väldigt enkelt för oss kan vi låtsas att jag har totala skulder på 2000kr men mitt egna kapital uppgår till 1000kr. Då får vi följande skuldsättningsgrad: 2000/1000 = 2. Alltså har jag dubbelt så mycket skulder än vad jag har eget kapital, det är ingen trevlig situation.

Generellt kan vi säga att ett bolag men en hög skuldsättningsgrad är mer känslig för en sviktande konjunktur. Medan ett bolag med en låg skuldsättningsgrad tender att lättare ta sig igenom en lågkonjunktur.


Skuldsättningsgrad

Eolus: 0,95

Vestas: 3,3


En hög skuldsättningsgrad (tillfälligt) behöver inte vara något dålig om bolaget har en utpräglad plan de följer och en ekonomi som tillåter stora lån till låga räntor, vilket vi just nu har. Men det bör få er “on edge” och få er att vilja gräva djupare i bolagets finansiella välmående.


Tittar vi till vinsttillväxten ser det ut på följande vis för bolagen:

Eolus: Vinsttillväxt 1 år: 26,6%

Vinsttillväxt 3 år: 88%


Vestas Vinsttillväxt 1 år: -22%

Vinsttillväxt 3 år: -16%


Eolus omsättningstillväxt 1 år: -29%

Omsättningstillväxt 3 år: 11%


Vestas omsättningstillväxt 1 år: 39%

Omsättningstillväxt 3 år: 15,3%


Det man bör ha i beaktning är att Vestas har satsat på en mycket mer expansiv tillväxt och är verksamma i väldigt många delar av världen med en stor marknadsandel. Därav kommer deras vinst och vinstmarginal antagligen att lida ett tag framöver samtidigt som vi lär se en fortsatt stark tillväxt i omsättningen.


Det var en liten summering och jämförelse av bolagen. Som alltid, det räcker aldrig att enbart jämföra några nyckeltal mellan olika bolag för att göra en fullständig analys. Men eftersom vi ändå har två snarlika bolag tänkte jag att det kunde vara intressant att ställa dem i relation med varandra.


Om jag skulle dra någon egen slutsats av dessa siffror vi tittat på så tycker jag att Eolus ser mest attraktiv ut just nu, med tanke på värderingen, lönsamheten och skulderna. Men jag tror att Vestas har en större potential på sikt när deras expansiva tillväxtfas närmar sig ett slut och bolaget istället kan fokusera på att få upp sina marginaler och sin vinst.


FredrikLiknande inlägg

Visa alla

ความคิดเห็น


bottom of page